Zásady zpracování obchodních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů bychom vás informujeme o tom, jaké osobní údaje se o vás shromažďují a jakým způsobem je dále používáme.

 

  1. 1. Základní ustanovení

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Adolf Filip – Vybavení školek, se sídlem v Ostravě-Hrabůvce, Kašparova 1413/14, PSČ 700 30, IČO: 64993361, zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Ostravy, ID RZP: 2111680 (dále jen: „Správce“).

 

1.2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa:Wild Child s.r.o., IČ 06531644, DIČ: CZ06531644, zapsána v OR , Krajský soud Ostrava, sz: C 72260

email: info@vybaveniskolek.com

telefon: +420 775 07 07 69

 

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

  1. 2. Rozsah zpracovávaných údajů

2.1. Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom vám mohli nabídnout kvalitní zboží a služby na míru.

- Jméno, příjmení

- Adresa pro zasílání objednaného zboží

- Fakturační adresa

- Telefonní číslo

- E-mailová adresa

- Historie nákupů

- Historie navštívených stránek na webu

- Historie aktivit v e-mailových kampaních

 

  1. 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

3.2. Účelem zpracování osobních údajů je

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

3.3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

  1. 4. Zpracovatelé osobních údajů

Správcem osobních údajů klientů je Adolf Filip .Vzhledem k zajištění nezbytných služeb Klientovi (např. přeprava zboží, rozesílka emailů, atd.)mohou vstoupit do zpracování i další společnosti, které nám tyto služby poskytují. Nebo poskytovat budou. Se všemi zpracovateli máme smlouvu o zpracování osobních údajů, kterou je deklarována ochrana osobních údajů Klienta.

 

4.1. Seznam spolupracujících společností:

Česká pošta - Expedice objednávek

PPL - Expedice objednávek

Google - Analýza chování na webu, on-line reklama v síti Adwords

Seznam.cz - On-line reklama v síti Sklik a Zboží.cz

Mailchimp - E-mail marketing

Köck Sport s.r.o.

NEWAGE Trade s.r.o.

Jarabák s.r.o

 

  1. 5. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

5.1. Zabezpečení osobních údajů

a) Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

b) U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

c) Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. 

 

5.2.  Doba zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelů zpracování:

Vyřízení objednávky - Nejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl daňový doklad vystaven

Vyřízení reklamace - Nejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení

Dotaz z kontaktního centra - Nejdéle 60 dnů od zodpovězení dotazu

Cílená nabídka zboží a služeb - Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

Marketingové akce - Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

 

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

  1. 6. Vaše práva

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

-  právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1.2. těchto podmínek,

- dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

  1. 7. Závěrečná ustanovení

7.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, který provozuje Správce, potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

7.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

7.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, kde budou kdykoliv k dispozici.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

 

 

 

 

 

Vybavení školek, vybavení pro školky, vybavení do školek

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.

TUKI Small skladem!

Skladem_2

Premium-cz

Skladem

      Sušák výkresů A3/25

A3slcd

  

Spolehliva-firma-2024-250

Podívejte se na Facebook

Hlavickafb-mini

Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 463 e-shop systém banan.cz

www.vybaveniskolek.com

Čeština